terreni.se

TERRENI

NÄR DET ÄR RESULTATET SOM RÄKNAS

Om oss

Vi som startat och äger Terreni heter Anita och Per och bedriver konsultverksamhet inom utemiljö.


Med många år i branschen har vi skaffat oss ett brett och gediget kunnande både som utförare, konsult och beställare. Vi har varit verksamma inom utemiljö sedan 1989 då vi tog studenten på Säbyholms trädgårdsgymnasium och är sedan 1998 utbildade landskapsingenjörer vid SLU Alnarp.


Under dessa dryga 30 åren har vi hunnit arbeta fysiskt som trädgårdsarbetare, trädgårdsmästare och arbetsledare.

Administrativt som platschef, gruppchef och enhetschef.

På beställarsidan som sakkunnig inom markfrågor, skötselansvarig, byggledare, projektledare.


Kontakta oss gärna för mer information.Våra tjänster

Granskning av handlingar

För att minimera den totala kostnaden i ett  projekt är det viktigt med en korrekt handling som går ut på förfrågan. Den totala kostnaden innefattar inte enbart entreprenadkostnaden utan också framtida driftskostnader. Den största kostnaden över tid är driften och därför är det av största vikt att ha effektiva skötselytor och utrustning som är hållbara över tid och som fungerar i framtida förvaltning. 

Hållbarhet


Att bygga hållbara utemiljöer har blivit allt viktigare för vår planet. För att behålla den biologiska mångfalden och minimera utsläpp så behöver vi tänka hållbart tidigt i processen. Att använda sig av grönytefaktor vid om- och nybyggnation är ett bra sätt att se till att man behåller eller helst ökar de värden som finns i den befintliga utemiljön. Cirkulering av material och utrustning sparar mycket på miljön. Vi har länge varit allt för pigga på att slänga och sedan köpa nytt. Men Vad och Hur kan man cirkulera? 

Projektledning


Vi tar hand om dina projekt från idé till överlämning till förvaltning. Som projektledare planerar, leder och styr vi projektet mot uppsatt budget, kvalitet och tidsram.

Underhållsplan och skötselplan


För att lättare kunna budgetera framtida kostnader är det bra att upprätta en underhållsplan för din utemiljö. 

För att få bästa möjliga kvalitet på utemiljön är det viktigt att ha en bra skötselplan. 

Projekteringsledning


Som projekteringsledare  ser vi till att samordna alla inblandade teknikområden  i projekteringen. Vi säkerställer att alla drar åt samma håll, håller sina tidplaner och sina budgetar. 

Rådgivning


Råd gällande allt inom markskötsel och anläggning. Oavsett om det gäller växtförslag, tekniska lösningar, cirkulering av material eller om du bara behöver ett bollplank så har vi kompetensen och kunnandet. Med tanke på hållbart byggande så kan det vara bra att fundera en extra gång på om utemiljön verkligen behöver en total ombyggnad eller om det räcker med mindre åtgärder för att få samma effekt. Det finns en hel del fiffiga trix.

Besiktningar


Vi utför entreprenadbesiktningar.


Delbesiktningar under byggtiden är ett sätt att försäkra sig om att allt har byggts enligt handling. När en schakt väl är igenlagd så har man enbart egenkontroller att luta sig mot. 


Skötselbesiktningar

Start,- status,- och slutsyn är alla viktiga moment för att få den  skötsel som man betalar för på sin utemiljö. 

Inventering


Inventering av utemiljön inför digitalisering eller uppdatering av befintligt kartmaterial.

Ett effektivt sätt att ha koll på drift och underhållskostnader är att ha bra uppdaterat kartmaterial vid upphandling av markskötselentreprenör. 


Kontakt

ANITA PRIEBE

Landskapsingenjör

Email: anita@terreni.se

Phone: 0702161663

PER PRIEBE

Landskapsingenjör

Email: per@terreni.se

Phone: 0702480443

CV